Thép điện mỏng

Thông tin kĩ thuật

Tổn thất lõi (Tổn thất sắt)

Tổn thất sắt là tổn thất năng lượng điện bị mất trong điều kiện từ hóa dòng điện xoay chiều. Tổn thất từ trễ xảy ra khi thay đổi hướng miền từ tính và tổn thất dòng điện xoáy xảy ra do dòng điện xoáy tạo thành tổn thất sắt.

So với các loại thép điện dày thông thường, các dải thép điện siêu mỏng có tổn thất lõi rất thấp do dòng điện xoáy xuất hiện rất nhỏ. Ưu điểm của các dải thép điện siêu mỏng là rõ ràng ở tần số cao, và chúng hỗ trợ tiết kiệm năng lượng và giảm kích thước lò phản ứng tần số cao, máy biến áp và động cơ.

Tổn thất lõi thép điện mỏng Tổn thất sắt

Mật độ từ thông bão hòa và tính thấm

Mật độ từ thông bão hòa được định nghĩa là mật độ từ thông của vật liệu từ tính khi không thể từ hóa thêm (từ hóa bão hòa).

Tính thấm là mức độ từ hóa của vật liệu khi phản ứng với từ trường. Nó được biểu thị bằng độ dốc μ của mối quan hệ giữa cường độ từ trường H và mật độ từ thông của vật liệu B ( B = μ H ).

Các dải thép điện khổ mỏng góp phần thu nhỏ kích thước của lò phản ứng tần số cao và máy biến áp do mật độ từ thông bão hòa cao. Các dải thép điện khổ mỏng có độ thẩm thấu cao, cho phép sử dụng trong các tấm chắn.

Thép điện mỏng Mật độ từ thông bão hòa và tính thấm

Dải thép điện định hướng

Oriented electrical steel strips has crystalline orientations which can be easily magnetized (<001>hướng) theo hướng lăn. Nó chủ yếu được áp dụng cho máy biến áp và lõi quấn.

Dải thép định hướng mỏng

Dải thép điện không định hướng

Dải thép điện không định hướng có định hướng tinh thể được định hướng ngẫu nhiên trong mặt phẳng. Nó được sử dụng cho các ứng dụng mà hướng từ hóa không bị giới hạn ở một hướng nhất định. Nó được áp dụng cho lõi động cơ.

Dải thép điện không định hướng khổ mỏng

sơn cách nhiệt

Lớp cách điện phủ trên bề mặt các dải thép cách điện hạn chế ngắn mạch giữa các lớp và ngăn ngừa dòng điện xoáy. Do đó, đặc tính cách nhiệt cao và độ bền cao chống lại tải trọng xếp chồng là cần thiết cho lớp phủ cách nhiệt tốt.