Thép điện mỏng

Đặc điểm của thép điện khổ mỏng

Mất lõi rất nhỏ ở tần số cao

Độ dày ảnh hưởng đáng kể đến tổn thất lõi, do đó, cho phép mỏng với tổn thất lõi rất thấp ở tần số cao góp phần mang lại hiệu quả cao hơn và tiết kiệm năng lượng.

Dải thép điện siêu mỏng Tổn thất lõi rất nhỏ ở tần số cao
Dải thép điện siêu mỏng Tổn thất lõi rất nhỏ ở tần số cao

Mật độ thông lượng bão hòa cao

Các thanh thép điện khổ mỏng góp phần thu nhỏ kích thước của lò phản ứng tần số cao và máy biến áp do mật độ từ thông bão hòa cao.

Dải thép điện siêu mỏng Mật độ từ thông bão hòa cao

Các dải thép điện mỏng không định hướng có các đặc tính tương tự

Dải thép điện mỏng không định hướng là vật liệu lý tưởng do tổn thất lõi thấp và mật độ từ thông bão hòa cao.

Dải thép điện mỏng không định hướng tổn thất lõi thấp và mật độ từ thông bão hòa cao

Dải thép điện mỏng có lớp phủ cách nhiệt tuyệt vời

Dải thép điện mỏng có lớp phủ cách điện vô cơ. Lớp phủ này cho phép cách nhiệt tuyệt vời, cho phép ủ giảm căng thẳng tốt nhất.