Vật liệu bán lẻ

bán buôn bán lẻ nguyên liệu silicon

  • Công ty đã tham gia vào lĩnh vực xử lý lõi sắt được 8 năm và các tấm thép silic thường được sử dụng trong kho bao gồm các loại 0,04mm, 0,05mm, 0,08mm, 0,1mm, 0,15mm, 0,2mm, 0,25mm, 0,35mm, 0,5mm .
  • Cả vật liệu trong nước và nhập khẩu đều có cổ phiếu cố định để đáp ứng nhu cầu của bạn.
  • Nó có thể được xử lý ở dạng dải và miếng, vật liệu bán buôn và bán lẻ.
tấm thép điện siêu lõi jfe cho ứng dụng tần số cao 10jnex900 10jnhf600 10jnrf

nguyên liệu

Một số hình ảnh nguyên liệu như sau:

xử lý dải

Xử lý lát và lát (chiều rộng tối thiểu 5MM) như sau:

Hóa đơn nguyên vật liệu

Steel mill Grade

JFE

超级铁芯 Super Core / 10JNEX900 / 10JNHF600 / 10JNRF / 20JNRF / 15JNSF950 / 15JNEH1000 / 20JNEH1200 / 20JNEH1500 / 20JNHF1300 / 23JGSD085 / 23JGH090

thép nippon

25HX1300 /27HX1500 / 30HX1500 / 35HXT680T / 35HXT780T / 50HXT590T / 50HXT780T / 23ZDMH085 / 23ZH090

Nikkindenji

ST-050 / ST-080 / ST-100 / ST-150 / GT-040 / GT-050 / GT-080 / GT-100

THÉP TRUNG QUỐC

15CS1200HF / 20CS1200HF / 20CS1500HF / 25CS1500HF/30CS1800HF

BAOSTEEL

B15AT1000/ B20AT1200 /B20AT1500/ B20AV1200 /B20AV1300 / B25AV1300/B27AV1400/ B30AV1500/ B35AV1700/B35AV1800/ B35AV1900/B35AV2000/B35AV2100/ B20AHV1200/B20AHV1300/ B27AHV1400/B30AHV1500/ B35AHV1700/B35AHV1900/ B25AHV1300M/B27AHV1300M/ B27APV1400/B30APV1500/ B35APV1700/B35APV1900/ B35AHS500/ B35A250-Z/B35A270-Z/ B50A250/B50A270/B50A290/B50A310/ B18R065 / B20R065 / B23P085

THÉP SILICON WISCO

15WT1550/20WTG1300/20WTG1500 / 27WGP1400/27WGP1500/ 30WGP1500/30WGP1600/ 30WGP1700/30WGP1800/ 35WGP1700/35WGP1800/ 35WGP1900/35WGP2100/ 20WTGH1300/20WTGH1500/ 27WGPH1500/27WGPH1800/ 30WGPH1500/30WGPH1800/ 35WGPH1700/35WGPH1900/ 23QG095 / 23RK085 / 20Q760

THÉP SILICON TISCO

20TWVP1150/20TWV1200/20TWVG1500/ 25TWV1300/25TWV1300S/27TWV1400/ 27TWV1400S/30TWV1500/30TWV1500S/ 35TWV1700/35TWV1900/ 35TWG230/35TWG250/35TWG300/ 50TWG250/50TWG290/50TWG350

THÉP SILICON SHOUGANG

25SWYS500/35SWYS500/ 35SWYS600/35SWYS900/50SWYS650/65SWYS600/ 20SW1200/20SW1500/27SW2300/30SW2700/ 35SW230/35SW250/35SW270/35SW300/ 35SW330/35SW360/35SW400/35SW440/ 50SW1300/50SW230/50SW250/50SW270/50SW290/ 50SW310/50SW330/50SW350/50SW400/50SW470/ 50SW530/50SW600/50SW700/50SW800/50SW1000/ 65SW1000/65SW1300/65SW600/65SW700/65SW800/ 50SWG470/50SWH470/50SWH600/50SWH800/ 35SWR300/50SWR1300/50SWR350/ 23SQGD085 / 23SQG090