Thép điện mỏng

Ưu điểm của thép điện khổ mỏng

Vô định hình và ferrite thể hiện hiệu suất tuyệt vời trong đánh giá tổn thất lõi. Nhưng …

Độ dày ảnh hưởng đáng kể đến tổn thất lõi, do đó, cho phép mỏng với tổn thất lõi rất thấp ở tần số cao góp phần mang lại hiệu quả cao hơn và tiết kiệm năng lượng.

Vô định hình và ferrite thể hiện hiệu suất tuyệt vời trong đánh giá tổn thất lõi

Đánh giá hiệu suất thay đổi theo tổng tổn thất bao gồm cả tổn thất từ kích và dây đồng.

Các dải thép điện khổ mỏng cung cấp đủ năng lượng ngay cả ở kích thước nhỏ do mật độ từ thông bão hòa cao và tổn thất lõi thấp. Do đó, việc sử dụng dây đồng là tối thiểu và có thể đạt được tổn thất đồng thấp.

Dải thép điện mỏng có mật độ từ thông bão hòa cao và tổn thất lõi thấp

Kết quả là, các dải thép điện khổ mỏng thể hiện hiệu suất tuyệt vời

Các dải thép silicon mỏng chỉ thể hiện khả năng thực sự của chúng sau khi ứng dụng.

dải thép điện mỏng thể hiện hiệu suất tuyệt vời